AdBlue is de gedeponeerde handelsnaam voor AUS32, een 32,5%-oplossing van ureum in gedemineraliseerd water, die gebruikt wordt als bijvoeging bij voertuigen die diesel gebruiken, om ze schoner te laten rijden.

Het handelsmerk ligt bij de Duitse automobielindustriefederatie VDA. AdBlue wordt in een afzonderlijke tank op de vrachtwagens, autobussen en trekkers meegenomen. Er zijn ook enkele modellen personenwagens met TDI-motor die AdBlue gebruiken.

Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water. Het verbruik van AdBlue is 3 tot 5% van het dieselverbruik.
AdBlue is een zeer eenvoudig te gebruiken en onschadelijke stof. Het is geen brandstof en ook geen additief voor brandstoffen, maar een hoogzuivere ureumoplossing die wordt bijgevuld in een speciale AdBlue tank in uw voertuig.

AdBlue is niet gevaarlijk en het is niet brandbaar en niet explosief. Het wordt geclassificeerd als een vervoerbare vloeistof met minimaal risico. Als u ooit AdBlue op uw handen morst, wast u ze gewoon grondig met water.

 

­