ODN Oil heeft in 2009 een medewerker, destijds 54 jaar en na 30 dienstjaren door zijn werkgever ontslagen, in dienst genomen en omgeschoold. Deze werknemer is tot op heden nog steeds in dienst.

ODN Oil heeft in 2012 een medewerker in dienst genomen met een visuele handicap. Deze medwerker met  ca. 20% gezichtsvermogen is,  na enkele aanpassingen op de werkplek, eveneens vast in dienst.

ODN Oil zal zich altijd blijven inspannen om vrijgekomen functies waar mogelijk in te vullen met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

 

 

­