ODN Oil heeft de zorg voor het milieu hoog in haar vaandel staan. De basis van het beleid van ODN Oil is met name gericht op duurzaamheid en op een actieve bescherming van het milieu. Naast het milieu heeft ook veiligheid een hoge prioriteit.
 
ODN Oil heeft een gespecialiseerd team die zich richt op die producten die zowel voldoen aan het terugdringen van de emissienormen als aan de kwaliteitseisen van haar afnemers.
ODN Oil volgt de ontwikkeling van de producten nauwlettend waarbij continu gestreefd wordt naar het verbeteren van en vooruitlopen op de norm.
 
In de materie brandstofbesparing gaat ODN Oil nog een stap verder met een complete range brandstofbesparende brandstoffen en smeermiddelen. Te denken valt aan de Diesel, Diesel plus, HVO en ook aan synthetische motor oliën en transmissie oliën. ODN Oil denkt altijd mee in het maken van de juiste keuzes voor brandstoffen en smeermiddelen voor een specifieke machine of compleet machinepark.­