Wij van ODN Oil krijgen steeds vaker de vraag, vanuit onze opdrachtgevers en klanten, hoe wij omgaan met het inzichtelijk maken van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Wij merken dat onze klanten en opdrachtgevers steeds vaker de CO₂ prestatieladder hiervoor gebruiken. Daarom hebben wij in 2017 besloten deze reductiedoelstellingen inzichtelijk te maken voor ons en onze belanghebbenden. Aangezien de CO2 prestatieladder bedrijven stimuleert om de eigen CO₂ uitstoot inzichtelijk te hebben en te reduceren past dit prima bij onze doelstelling. Met dit als gegeven zien wij van ODN Oil BV de CO2 prestatieladder als kans voor de toekomst.

Sinds 16 maart 2011 heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen het beheer en eigenaarschap van de CO2-Prestatieladder overgenomen van ProRail.”
 
Door het verbeteren van ons inzicht in het verbruik van brandstoffen verwachten we dat we onze reductiedoelstellingen scherper kunnen formulieren.

Door te zorgen voor een reductie in de CO2 uitstoot en daarmee het verbruik van de fossiele brandstoffen te verlagen kunnen we een bijdrage leveren aan een schonere toekomst.

De reductie doelstellingen die ODN Oil BV heeft gesteld zijn te lezen op de website van ons bedrijf.

De CO₂ prestatieladder kent 4 invalshoeken:

A.         Inzicht in eigen CO₂ uitstoot
B.         CO₂ reductie (De ambities met betrekking tot reductie van het bedrijf)
C.         Transparantie (De wijze waarop het bedrijf naar buiten communiceert)
D.         Deelname aan initiatieven om CO₂ te reduceren

Wij hebben gekozen om ons in eerste instantie te certificeren voor niveau 3. Klik hier voor meer informatie.

INFORMATIE

Telefoon:   050-3016036  

b.g.g.  voicemail inspreken en dan bellen wij u z.s.m. terug

­