Elk bedrijf produceert afval en wil dit op een verantwoorde wijze afvoeren. ODN Oil heeft een speciaal opgezet afvalplan voor het laten ophalen van reststoffen bij haar afnemers en deze te laten verwerken. ODN Oil hanteert ook het lege emballageplan, het laten ophalen van lege en gebruikte verpakkingen.

ODN Oil heeft de ervaring, kennis en middelen om uw afval snel, efficiënt en op een milieuverantwoorde wijze af te voeren. ODN Oil regelt de afvoer van afgewerkte olie, koelvloeistoffen en antivries middelen, remvloeistoffen en ontvetters.
Alle producten wordt door ODN Oil op een milieu verantwoorde wijze verwijderd. Op deze wijze heeft ODN Oil in beeld dat alle producten na gebruik op een deugdelijke, milieu verantwoorde manier worden afgevoerd.

Ook de afvoer en verschroting van oude brandstoftanks wordt door ODN OIL verzorgd om te voorkomen dat deze in ons milieu verdwijnen. Op deze wijze draagt ODN Oil haar steentje bij om afval door gespecialiseerde bedrijven op de juiste wijze te laten verwerken.

 

­