CO2-Prestatieladder

Sinds 2017 is ODN Oil CO2 gecertificeerd op niveau 3. Dit betekent dat wij precies weten welke uitstoot wij produceren en met die kennis ook actief kunnen sturen op een zo’n laag mogelijke uitstoot. Dit doen wij actief.
ODN OiL kiest voor duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen. Om deze reden hebben wij ook besloten om niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen. Hiermee wordt meer inzicht verkregen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht die wij halfjaarlijks updaten.

 

INFORMATIE

Telefoon:   050-3016036     

­