CO2-Prestatieladder

Sinds 2017 is ODN Oil CO2 gecertificeerd op niveau 3. Dit betekent dat wij precies weten welke uitstoot wij produceren en met die kennis ook actief kunnen sturen op een zo’n laag mogelijke uitstoot. Dit doen wij actief.
ODN OiL kiest voor duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen. Mede om deze reden heeft ODN Oil in 2019 besloten om het traject voor certificering niveau 5 te starten.

 

 

 

INFORMATIE

Telefoon:   050-3016036  

b.g.g.  voicemail inspreken en dan bellen wij u z.s.m. terug

­