GTL. Was is het?

GTL is de afkorting voor Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar).  Het is de vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas.  Het produceren van GTL gaat volgens het zogenaamde Fischer-Tropsch-procedé. Vandaar dat GTL ook wel tot de Fischer-Tropsch-brandstoffen gerekend wordt.

De heren Fischer en Tropsch waren twee Duitse geleerden die in de jaren twintig van de vorige eeuw er in slaagden een gasmengsel om te zetten in een vloeibare brandstof. Van aardgas naar een zeer zuivere diesel. Of anders gezegd: een ultra schone brandstof.

GTL kan via dezelfde distributienetwerken geleverd worden als gewone diesel. Waar we voor veel alternatieve brandstoffen ook in alternatieve distributie moeten voorzien, wordt GTL gewoon op dezelfde manier vervoerd, geleverd en getankt als diesel.
En het kan – ook zonder aanpassingen – toegepast worden in elk bestaand wagenpark. In zowel oude- als nieuwe dieselmotoren. Dat is de praktische kant van het product.

 

­